Produkter

Plåtbaserade produkter – rörämnen

Vi kan erbjuda tunnväggiga rörämnen baserade på tunnplåt. Rörämnet är mycket kostnads- och materialeffektivt i jämförelse med exempelvis djupdragning/formpressning/klippning av plåtrondell. Produkter av denna typ är exempelvis hållarämnen till sfäriska och cylindriska rullager samt skarvringar för tryckkärlsledningar.

Rörämne tabell

 

Stångbaserade produkter – ringämnen

För att erbjuda ett komplement till rörämnet tillhandahåller vi även ringämnen vilka är stångprofilbaserade. Ringämnet kan kalibreras till exempelvis elliptisk, rektangulär eller mer komplex form alternativt cirkulärt. Ringämnet är ett mycket kostnadseffektivt i jämförelse med att skära ut motsvarande detalj ur formatplåt med hjälp av plasma-/gas-/laser-/vattenjetteknik.  Produkter av denna typ är exempelvis förstärknings- och kuggkransringar av olika typer. Årligen förbrukar vi ca 1000 ton stång för vidare förädling till ringämnen.

Ringämne tabell

Teknik

Ringsvets använder sig uteslutande av stuk-/brännsvetsningsteknik för sammanfogning av ring-/rörämnena vilka kan bearbetas vidare i er eller vår regi. Fördelen med bränn-/stuksvetsningsteknik är att svetsförloppet är snabbt och repetitivt. Inget tillsatsmaterial adderas, en homogen produkt erhålls.