Ringsvets AB – marknadsledande på svetsad och kalibrerad ring

Ringsvets AB är ett verkstadsföretag som producerar kundanpassade ring- och rörämnen. Vi är marknadsledande i Sverige  och bland våra kunder finns SKF och Scania. Bolaget bildades 1987 då verksamheten övertogs från SKF som startade tillverkningen 1970. Arvet borgar för hög kvalitet och stort kunnande inom företaget. Ringsvets kvalitetssystem är godkänt enligt SS-ISO 9001 och miljöledningssystemet är godkänt enligt ISO 14001.

Snabbare steg till färdig produkt
Med svetsad och kalibrerad ring är man snabbt ett steg närmare färdig produkt. Bearbetningen blir enklare och skrotmängden minskas jämfört med användningen av ämnesrör eller plåt. Ringarna kan levereras bearbetade.

Aktuellt

Elmia Subcontractor 8-11 nov 2016. I år hittar ni oss i montern C02:18, välkomna.

Ny produktionstekniker. Vi vill välkomna vår nya produktionstekniker, Morgan Linder som börjar hos oss den 12/9.

Ny produktionschef. Vi vill välkomna vår nya produktionschef, Hans Larsson som börjar idag den 26/4. Samtidigt vill vi passa på att tack vår tidigare produktionschef, Svante Helmersson, för sin tid vid oss på Ringsvets och samtidigt lyckönska honom i sina nya utmaningar. Svante är dock kvar hos oss till och med den sista maj 2016.