Ringsvets AB – marknadsledande på svetsad och kalibrerad ring

Ringsvets AB är ett verkstadsföretag som producerar kundanpassade ring- och rörämnen. Vi är marknadsledande i Sverige  och bland våra kunder finns SKF och Scania. Bolaget bildades 1987 då verksamheten övertogs från SKF som startade tillverkningen 1970. Arvet borgar för hög kvalitet och stort kunnande inom företaget. Ringsvets kvalitetssystem är godkänt enligt SS-ISO 9001 och miljöledningssystemet är godkänt enligt ISO 14001.

Snabbare steg till färdig produkt
Med svetsad och kalibrerad ring är man snabbt ett steg närmare färdig produkt. Bearbetningen blir enklare och skrotmängden minskas jämfört med användningen av ämnesrör eller plåt. Ringarna kan levereras bearbetade.