Produkter

Plåtbaserade produkter – rörämnen

Vi kan erbjuda tunnväggiga rörämnen baserade på tunnplåt. Rörämnet är mycket kostnads- och materialeffektivt i jämförelse med exempelvis djupdragning/formpressning/klippning av plåtrondell. Produkter av denna typ är exempelvis hållarämnen till sfäriska och cylindriska rullager samt skarvringar för tryckkärlsledningar.

Hög kvalitet

Expertis