Produkter

Stångbaserade produkter – ringämnen

För att erbjuda ett komplement till rörämnet tillhandahåller vi även ringämnen vilka är stångprofilbaserade. Ringämnet kan kalibreras till exempelvis elliptisk, rektangulär eller mer komplex form alternativt cirkulärt. Ringämnet är ett mycket kostnadseffektivt i jämförelse med att skära ut motsvarande detalj ur formatplåt med hjälp av plasma-/gas-/laser-/vattenjetteknik. 

 Produkter av denna typ är exempelvis förstärknings- och kuggkransringar av olika typer. Årligen förbrukar vi ca 1000 ton stång för vidare förädling till ringämnen.

Hög kvalitet

Expertis