Produkter

Teknik

Ringsvets använder sig uteslutande av stuk-/brännsvetsningsteknik för sammanfogning av ring-/rörämnena vilka kan bearbetas vidare i er eller vår regi. Fördelen med bränn-/stuksvetsningsteknik är att svetsförloppet är snabbt och repetitivt. Inget tillsatsmaterial adderas, en homogen produkt erhålls.

Hög kvalitet

Expertis